Faaliyet Alanlarım

faaliyet_alanlarim1

İş ve sosyal güvenlik Hukuku ( işçilik alacak ve tazminatları, iş kazası ve tazminat davaları, işveren hukuki danışmanlığı ve hizmet sözleşmelerinin hazırlanması.)

Aile hukuku ( boşanma,velayet,nafaka,tazminat)

Gayrimenkul Hukuku ( kamulaştırma, paydaşlığın giderilmesi, tapu iptal ve tescil),

Kamu İhale Hukuku,

İdare Hukuku,

Miras Hukuku ( veraset, saklı pay davaları , muvazaalı miras işlemleri, muris vasiyetnameleri)

İcra İflas Hukuku ( ilamlı ve ilamsız icra takibi ve haciz işlemleri.)

Tazminat Hukuku ( haksız fiil nedeniyle maddi manevi tazminat, iş kazası nedeniyle maddi manevi tazminat)

Hukuki danışmanlık hizmetleri.

Ticaret hukuku ( şirketler hukuku, ticari sözleşmeler, kooperatifler hukuku)

Tüketici Hukuku ( ayıplı hizmet, satış, gizli ayıp, banka kredi komisyon ve masrafları iadesi)

Milletlerarası Özel Hukuk ( Tanıma ve Tenfiz Davaları, yurtdışı mülkiyet hakları ve yabancı mirasçılık)

Ceza Hukuku ( Sahtecilik, dolandırıcılık, zimmet, irtikap ,kaçakçılık davaları)

Yurtdışı Tanıma Ve Tenfiz davaları

Bilişim hukuku

Vergi Hukuku ( vergi cezaları, usulsüz KDV ve gelir vergisi beyan ve tarhiyatları)

Sigorta Hukuku ( hasar ve illiyet bağı, kanuna aykırı sigorta muafiyet sözleşmeleri.)

Sözleşmeler Hukuku ( Türkçe ve yabancı dilde ( İngilizce ve almanca) sözleşmelerin hazırlanması.)