By

Volkan İSET
MİRAS HUKUKUNDA MİRASÇIDAN  MAL KAÇIRMA AMAÇLI MURİS MUVAZAASI VE SAKLI MİRAS PAYI Muvazaa; TBK madde 19’ da: “Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın,gerçek ve ortak iradeleri esas alınır. Borçlu, yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı kazanmış olan üçüncü kişiye karşı, bu işlemin muvazaalı...
Read More